Każdy z nas codziennie produkuje mnóstwo śmieci. Aby zadbać o środowisko naturalne, warto w ekologiczny sposób postępować z generowanymi przez nas odpadami.

Odpady wtórne, to takie, które po odpowiednim przygotowaniu i przetworzeniu możemy ponownie wykorzystać. Powstają z nich nowe produkty i przedmioty o podobnej bądź zupełnie innej funkcjonalności. Zaliczamy do nich: papier, szkło, plastik lub metale.

Skup makulatury to miejsce, gdzie można oddać niepotrzebne odpady z papieru: książki, gazety, foldery reklamowe czy tekturowe kartony. Jakie korzyści wynikają z przekazania odpadów do skupu makulatury? Przede wszystkich ratujemy w ten sposób od wycinki kolejne zasoby leśne. I chociaż na co dzień ciężko to sobie wyobrazić, to zyskujemy dodatkowe miejsce na wysypisku dla odpadów, których nie można poddać recyklingowi. Zmniejszamy również zanieczyszczenie powietrza i oszczędzamy wodę i energię niezbędną do produkcji papieru z pierwotnych surowców. Tutaj możesz poczytać więcej i recyklingu makulatury: http://petsitter-krakow.pl/skup-makulatury-najlepszy-sposob-dbania-o-srodowisko/

Segregacja śmieci to prosta sprawa, która nic nas nie kosztuje. Dbajmy zatem o otaczający nasz świat, tak by mógł służyć przyszłym pokoleniom.