Księgi rachunkowe to zbiór wszystkich dowodów księgowych, które przedstawiają różne zdarzenia w sposób chronologiczny oraz systematyczny. Księgi rachunkowe prowadzone na terenie Polski są prowadzone w języku polskim i przechowywane są w miejscu wykonywania działalności gospodarczej. Jeżeli zlecamy prowadzenie księgowości do firmy zewnętrznej, to możemy również wybrać taką opcję, iż u tej firmy będziemy przechowywać wszelkie dokumenty.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Taka sytuacja jest optymalna dla osób, które nie chcą mieć kontroli urzędowych w swojej firmie, gdyż będą one przeprowadzane w biurze księgowym, w którym prowadzimy księgowość.

Księgi rachunkowe otwieramy z dniem, w którym założyliśmy naszą firmę oraz na początek każdego nowego roku. Musimy także założyć nowe księgi, kiedy zmieniamy formę podatkową, a zamykamy je w ostatni dzień kończący rok obrotowy lub w momencie, gdy zamykamy naszą działalność.

Księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie oraz na bieżąco. Do ksiąg rachunkowych wpisujemy każdy rodzaj zdarzenia i każde zdarzenie powinno mieć określoną nazwę dowodu zdarzenia, numer, datę, miejsce wystawienia dokumentu i opis dokonanej transakcji.

Więcej o prowadzeniu ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR) dowiesz się ze strony: https://ksiegowe-uslugi.pl/ksiegi-rachunkowe-zasady-poprawnego-prowadzenia/