Jak prawidłowo prowadzić KPiR

Księga przychodów i rozchodów to forma ewidencji księgowej uproszczonej. Służy do obrazowania operacji gospodarczych. Prawidłowo prowadzona księga przychodów i rozchodów to księga prowadzona rzetelnie i bez błędów, czyli prowadzona zgodnie z przepisami rozporządzenia i objaśnieniami do wzoru księgi. Prawidłowo prowadzona księga to taka, której zapisy, zgromadzone dane, odzwierciedlają stan rzeczywisty.

Księga przychodów i rozchodów uznana jest za prowadzoną prawidłowo, jeżeli:

  • pojawiające się w niej błędne zapisy powstały wskutek oczywistej i wytłumaczalnej omyłki
  • podatnik skorygował i uzupełnił błędne zapisy przed rozpoczęciem kontroli
  • braki zapisów spowodowały  zdarzenia losowe, wyższej konieczności
  • niewpisane lub błędnie wpisane kwoty przychodu nie przekroczyły 0,5% przychodu  za dany rok podatkowy lub przychodu  w roku podatkowym
  • błędy podwyższyły kwotę podstawy opodatkowania, jednak z wyjątkiem błędów, które nie wykazały lub wpłynęły na zaniżenie kosztów zakupu materiałów, towarów,  kosztów robocizny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *