Czym jest księgowość?

Księgowość, dawniej buchalteria, to system ewidencji, mający na celu określenie środków gospodarczych w ujęciu liczbowym, w tym również wymiernych wyników finansowych dla danej działalności. Księgowość zbiera, przetwarza i przechowuje dane pozyskane dla danej działalności oraz udostępnia informacje mające wpływ na wszelkie zmiany wielkości majątku, jego struktury oraz zdolności płatniczej.

Księgowość to część, jednostki organizacyjna danej działalności. Jej zadaniem jest prowadzenie ksiąg rachunkowych, odzwierciedlających sytuację majątkową jednostki gospodarczej. W ramach swoje aktywności księgowość zajmuje się wykonywaniem wycen aktywów i pasywów, tworzeniem sald oraz przechowywaniem dowodów księgowych. Księgowość tworzy informacje, na bazie których podejmowane są decyzje na każdym szczeblu zarządzania jednostką gospodarczą.

Księgowość pośredniczy w kontaktach pomiędzy jednostką gospodarczą a aparatem państwa, instytucjami państwowymi i urzędami. Czasem pełni rolę pośrednika w kontaktach z kontrahentami.

Więcej o księgowości, jej funkcjach i znaczeniu dowiesz się ze strony http://skuteczna-ksiegowosc.pl/