Cyborium – co to?

Słowo “cyborium” brzmi dość tajemniczo. Pierwotnie w starożytności było to naczynie do przechowywania żywności, czarka posiadająca kształt nasiennika lotosu indyjskiego. Współcześnie słowo to odnosi do kilku znaczeń.

Cyborium w znaczeniu architektury sakralnej jest rodzajem baldachimu. W taki sposób określana jest ażurowa obudowa ołtarza w kościele chrześcijańskim, która jest właśnie baldachimem w formie kopuły, podtrzymywanym przez cztery kolumny. Pozostając w tematyce architektury sakralnej, cyborium to także późnośredniowieczne i renesansowe tabernakulum, czyli zamykana na klucz ozdobna szafka, która mieści w sobie chleb eucharystyczny.

W innym znaczeniu, również związanym z kościołem, cyborium to inaczej puszka na komunikanty, z której ksiądz korzysta w czasie mszy podczas wydawania komunii – dowiedz się więcej o funkcjach jakie pełni puszka na komunikanty. W ostatnim znaczeniu cyborium jest częścią architektury znajdującą się w Kościele Mariackim w Krakowie. Autorem tego cyborium był Jan Maria Padovano, a ukończył go w 1536 roku.